2.7. Chocen.TV ukončila na žádost Českých drah a SŽDC dne 2. 7. 2015 vysílání. Důvodem je nesoulad publikování on-line záběrů železničního provozu s bezpečnostní politikou. žádost Telefonicky nemožná dohoda.

   3.7. Dnes bylo dohodnuto naplánování schůzky iniciované SŽDC, kde by se mělo řešit možné pokračování vysílání Chocen.TV Jinak děkuji za Vaše ohlasy a aktivitu. návrh projednání Telefonicky domluveno jednání.

   16.7. Na dnešním jednání byly SŽDC předány parametry a informace o projektu Chocen.TV. Ty budou předány kompetentnímu odboru pro rozhodnutí ve věci vysílání. Stanovisko bude známo nejspíše ne dřív než za několik týdnů.

   28.8. Dnes 28. 8. 2015 byl definitivně ukončen provoz Chocen.TV. Nebude obnoveno vysílání a činnost skončil také archiv Chocen.TV. Důvodem je ukončení pronájmu prostor ze strany ČD a.s.

   8.9. Dnes obdržela Chocen.TV od SŽDC stanovisko k provozu kamery. Přečíst si ho můžete zde. Tímto konečným řešením padají jakékoliv další možnosti pokračování vysílání v ČR.

   Na zrušení přenosu se podíleli: Ing. Pavlína Sejpková, ROJ ŽST Hr.Králové, ČD; Mgr. Jakub Ptačinský, SŽDC, vedoucí tiskového oddělení; Ing. Martin Koleš, náměstek ředitele pro řízeni provozu, Oblastní ředitelství Hradec Králové, SŽDC; Ing Lubomír Srb, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení, SŽDC; + neznámý zbabělý iniciátor zrušení Chocen.TV
   2.7. Chocen.TV stopped to broadcast due to the request of Czech railways on day 2. 7. 2015. The reason is a conflict the publication of on-line railway traffic on the internet with security policy.

   3.7. There is scheduled a meeting concerning of continuation of Chocen.TV broadcast with Czech railway company next week.

   16.7. There were handed over an information and parameters about the project Chocen.TV on the meeting. Now Chocen.TV waits on decision from Czech railway infrastructure company (SZDC). It can take several weeks. We will see.

   28.8. Today 28th August 2015 the Chocen.TV project ended the activity. The broadcast will not be renewed and the archive ended the activity. The reason is the interruption of the leased place by ČD a.s.

   8.9. Today Chocen.TV received the final decision from SŽDC. The final status is the disagreement with broadcasting.
Hlavní strana | Archiv | Choceň | Aktuality | Informace

Chocen.TV

| on-line

kamera z nádraží

| Copyright © 2015, www.chocen.tv

chocen.tv